Hoppa till innehåll

Historia

Sri Lanka har länge varit en koloni under europeiska stormakter. Bland annat var Portugal de första européerna som landsteg på Sri Lanka år 1505 och de började med att försöka erövra Sri Lankas kustområden. Sri Lanka som på den tiden var hårt utsatt av olika inbördeskrig som pågick mellan de olika kungadömena på ön, blev ett lätt byte för portugiserna och det dröjde inte länge innan man lyckades få kontroll över ön.

Under Portugals ledning koloniserades ön och befolkningen tvingades att lämna sin buddistiska tro och konvertera till kristendomen. Den portugisiska koloniseringen var ett hårt slag för invånarna som led mycket under denna period. Men det fanns fler som var intresserade av Sri Lanka och år 1638 påbörjade Holland sin invasion av ön men de mötte på hårt motstånd vilket ledde till att de endast lyckades ockupera ett begränsat område. Efter flera ytterligare försök så lyckades dock holländarna år 1660 att erövra hela ön, med undantag av ett självständigt område som styrdes av kungadömet Kandy.

Under holländarnas kolonisering fick Sri Lankas befolkning det friare, dock så började invånarna att beskattas hårt och de fick slita ont för att gå runt med sitt leverne. Blandningen mellan holländarna och öns invånare, singaleser, ledde fram till en ny folkgrupp bildades som kallades för Burgher.

Brittiska stormakten fick höra talas om ön och inledde en offensiv för att erövra ön år 1803. Även de mötte på hårt motstånd och det skulle dröja 12 år innan man lyckades få fotfäste på ön och kunde lägga hela landet under brittiskt styre, även det självständiga kungadömet.

Britterna upptäckte att Sri Lanka hade utmärkta förutsättning för att odla bland annat kaffe och te och ordnade så att befolkningen kunde komma igång med stora plantager där dessa råvaror odlades och sedan exporterades till England.

Under denna intensiva odlingsperiod behövdes arbetskraft och man tog in denna från södra Indien där de Tamilska folkgrupperna bodde. Dessa arbetare fick slita hårt och behandlades som slavar. Den tamilska folkgruppen utgjorde snart 10 % av Sri Lankas befolkning och denna befolkning, som främst levde i bergen i norra Sri Lanka, har varit en utsatt folkgrupp ända fram till för något år sedan.

År 1909 infördes det första valet på Sri Lanka, men det var långt ifrån alla som fick rösta då och det skulle dröja ytterligare 22 år innan alla invånare på Sri Lanka fick rätt att rösta. Den brittiska koloniseringen pågick ända fram till år 1948 då Sri Lanka blev självständigt och fick en självstyrande regering.

Det dröjde inte länge efter att England lämnade Sri Lanka innan missnöje bröt ut. Vissa ansåg att urinvånarna, singaleserna, skulle ha bättre villkor och förutsättning är tamilska, som många tyckte favoriserades under den brittiska koloniseringen. Tamilska folket organiserade sig i olika gerillagrupper och började försöka ta över kontrollen på vissa områden där de ville utropa en självständig stat. År 1983 bröt ett regelrätt inbördeskrig ut som pågick ända fram till år 2009, då regimen lyckades besegra de sista gerillagrupperna och tog över makten över hela Sri Lanka, även de områden som tidigare var kontrollerade av tamilska gerillagrupper. Nu försöker man att återuppbygga landet och dess ekonomi och denna gång tar man hänsyn till alla folkgrupper på ön.